Tag Archives: bệnh viện

Vệ sinh bệnh viện, phòng khám, trung tâm y tế

Vệ sinh bệnh viện, phòng khám, trung tâm y tế Vệ sinh bệnh viện, phòng khám, trung tâm y tế

Nhiễm khuẩn bệnh viện (NKBV) là một trong những thách thức và mối quan tâm hàng đầu tại Việt nam cũng như trên toàn thế giới, vì đây là những nhiễm khuẩn mắc phải trong thời gian người bệnh nằm viện. Đường tuyền quan trọng nhất của vi khuẩn trong bệnh viện từ những người bệnh ...