Tag Archives: xà bông

Xà bông “nam châm” dọn sạch dầu tràn

Xà bông “nam châm” dọn sạch dầu tràn. Xà bông “nam châm” dọn sạch dầu tràn.

Một loại xà bông từ tính vừa được tạo ra có thể dọn sạch dầu do các sự cố dầu tràn. Theo hãng BBC, các nhà khoa học vừa phát minh ra một loại xà bông đặc biệt có thể dọn sạch dầu tràn trên đại dương do các sự cố dầu tràn xảy ra. Theo đó, ...